Tư vấn Đặt vé máy bay đi Hà Nội


Hotline tư vấn đặt vé rẻ : 0978.534.281 - 091.6699.045 - 0911.400.856
Thời gian làm việc: Phòng vé máy bay làm việc từ 08:00 đến 22:00

Vé máy bay đi Hà Nội. Đặt mua vé máy bay đi Hà Nội giá rẻ tại Trave.vn quý khách luôn được vé máy bay rẻ nhất từ đi Hà Nội trên hệ thống Trave.vn


Vé máy bay từ Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 83 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 2g 5p
 

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
05:30 07:35 Vietnam 208 T2 - - - T6 T7 CN SGN-HAN
05:50 07:55 Vietnam 208 - T3 T4 T5 - - - SGN-HAN
06:00 08:05 Jetstar 790 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 VietJet Air 4255 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 VietJet Air 120 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 Vietnam 212 T2 - - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:30 08:35 Jetstar 780 T2 - - - - - CN SGN-HAN
06:30 08:35 Vietnam 212 - T3 T4 - - - - SGN-HAN
06:40 08:45 Jetstar 782 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:00 09:05 Vietnam 216 T2 T3 T4 T5 T6 - CN SGN-HAN
07:05 09:10 Vietnam 218 T2 - - - T6 T7 CN SGN-HAN
07:15 09:20 VietJet Air 4365 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:15 09:20 VietJet Air 122 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:20 09:25 VietJet Air 4103 T2 - T4 - - - - SGN-HAN
07:20 09:25 VietJet Air 126 T2 - T4 - - - - SGN-HAN
07:30 09:35 Vietnam 218 - - T4 - - - - SGN-HAN
07:55 10:00 VietJet Air 4368 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:55 10:00 VietJet Air 132 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:00 10:05 Vietnam 220 - T3 T4 - - - - SGN-HAN
08:30 10:35 Vietnam 224 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:40 10:45 VietJet Air 4414 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:40 10:45 VietJet Air 134 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:55 11:00 VietJet Air 4420 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:55 11:00 VietJet Air 128 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
09:00 11:05 Vietnam 222 T2 T3 - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
09:00 11:05 Vietnam 226 - - T4 - - - - SGN-HAN
09:30 11:35 Vietnam 226 T2 T3 - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
09:30 11:35 Vietnam 228 - - T4 - - - - SGN-HAN
09:45 11:50 Jetstar 792 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:00 12:05 Vietnam 228 T2 T3 - - T6 T7 CN SGN-HAN
10:00 12:05 Vietnam 230 - - T4 - - - - SGN-HAN
10:35 12:40 VietJet Air 4421 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:35 12:40 VietJet Air 130 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:45 12:50 Jetstar 798 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:00 13:05 Vietnam 232 - T3 T4 - - - - SGN-HAN
11:00 13:05 Vietnam 278 T2 - - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:30 13:35 Vietnam 232 T2 - - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:35 13:40 VietJet Air 4235 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:35 13:40 VietJet Air 138 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:00 14:05 Vietnam 236 - T3 - - - - - SGN-HAN
12:10 14:15 Jetstar 794 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:30 14:35 Vietnam 236 T2 - - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:35 14:40 Vietnam 5031 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:45 14:50 Jetstar 784 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:00 15:05 Vietnam 238 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:10 15:15 VietJet Air 4234 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:10 15:15 VietJet Air 136 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:35 15:40 VietJet Air 4268 T2 T3 T4 T5 - T7 CN SGN-HAN
13:35 15:40 VietJet Air 160 T2 T3 T4 T5 - T7 CN SGN-HAN
13:40 15:45 VietJet Air 4103 - T3 - T5 - - - SGN-HAN
13:40 15:45 VietJet Air 126 - T3 - T5 - - - SGN-HAN
14:00 16:05 VietJet Air 4237 - - - - - - CN SGN-HAN
14:00 16:05 VietJet Air 142 - - - - - - CN SGN-HAN
14:00 16:05 Vietnam 242 T2 T3 T4 T5 T6 - CN SGN-HAN
14:25 16:30 VietJet Air 4262 - T3 - T5 - T7 - SGN-HAN
14:25 16:30 VietJet Air 154 - T3 - T5 - T7 - SGN-HAN
14:30 16:35 VietJet Air 4101 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:30 16:35 VietJet Air 124 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:40 16:45 Vietnam 246 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:45 16:50 Jetstar 796 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:55 17:00 VietJet Air 4260 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:55 17:00 VietJet Air 152 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:00 17:05 Vietnam 248 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:30 17:35 Vietnam 252 - T3 T4 - - T7 - SGN-HAN
16:00 18:05 Vietnam 256 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:10 18:15 VietJet Air 4231 T2 T3 - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:10 18:15 VietJet Air 140 T2 T3 - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:15 18:20 Jetstar 802 - - - - T6 - CN SGN-HAN
16:30 18:40 Vietnam 258 T2 T3 T4 - T6 T7 CN SGN-HAN
16:35 18:40 VietJet Air 4237 T2 T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
16:35 18:40 VietJet Air 142 T2 T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
17:00 19:10 Vietnam 262 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
17:30 19:35 Jetstar 802 - - T4 - - - - SGN-HAN
18:00 20:05 VietJet Air 4424 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:00 20:05 VietJet Air 146 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:00 20:10 Vietnam 266 T2 T3 - T5 - T7 CN SGN-HAN
18:00 20:10 Vietnam 268 - T3 - - - - - SGN-HAN
18:05 20:10 VietJet Air 4274 - T3 - - T6 - - SGN-HAN
18:05 20:10 VietJet Air 166 - T3 - - T6 - - SGN-HAN
18:25 20:30 VietJet Air 4280 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:25 20:30 VietJet Air 174 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:30 20:40 Vietnam 268 T2 - - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:45 20:50 Jetstar 800 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:00 21:05 VietJet Air 4276 T2 T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
19:00 21:05 VietJet Air 168 T2 T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
19:00 21:10 Vietnam 272 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:20 21:25 VietJet Air 4276 - - - - - - CN SGN-HAN
19:20 21:25 VietJet Air 168 - - - - - - CN SGN-HAN
19:30 21:35 VietJet Air 4282 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:30 21:35 VietJet Air 176 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:00 22:10 Vietnam 276 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:20 22:25 VietJet Air 4272 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:20 22:25 VietJet Air 164 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:25 22:30 VietJet Air 4270 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:25 22:30 VietJet Air 162 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:00 23:05 Jetstar 788 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:00 23:05 Vietnam 282 - - - T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:15 23:20 VietJet Air 4292 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:15 23:20 VietJet Air 188 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:30 23:35 VietJet Air 4266 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:30 23:35 VietJet Air 158 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:30 23:35 Vietnam 286 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:50 23:55 VietJet Air 4108 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:50 23:55 VietJet Air 180 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:15 00:20 Jetstar 786 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:15 00:20 VietJet Air 4288 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:15 00:20 VietJet Air 184 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:25 00:30 VietJet Air 4278 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:25 00:30 VietJet Air 170 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:45 00:50 VietJet Air 4113 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:45 00:50 VietJet Air 192 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:55 01:00 Jetstar 806 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN

Vé máy bay từ Đà Nẵng (DAD) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 27 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 15p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
06:10 07:25 VietJet Air 4340 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
06:10 07:25 VietJet Air 502 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
06:15 07:35 Vietnam 156 T2 T3 T4 - T6 T7 CN DAD-HAN
08:00 09:20 Vietnam 160 - - - T5 T6 - - DAD-HAN
08:05 09:20 VietJet Air 4345 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
08:05 09:20 VietJet Air 508 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
08:35 09:55 Vietnam 162 T2 - T4 - - T7 CN DAD-HAN
08:45 10:05 Jetstar 558 T2 - - - - - - DAD-HAN
09:00 10:15 VietJet Air 4344 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
09:00 10:15 VietJet Air 506 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
09:00 10:20 Vietnam 164 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
09:20 10:40 Jetstar 564 - T3 - T5 - T7 CN DAD-HAN
10:20 11:40 Vietnam 166 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
10:30 11:45 VietJet Air 4132 - T3 - T5 - T7 - DAD-HAN
10:30 11:45 VietJet Air 516 - T3 - T5 - T7 - DAD-HAN
11:45 13:00 VietJet Air 4189 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
11:45 13:00 VietJet Air 512 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
11:45 13:05 Vietnam 170 T2 - T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
12:50 14:10 Vietnam 172 - T3 - - - - - DAD-HAN
13:40 15:00 Jetstar 558 - T3 - T5 - T7 - DAD-HAN
13:40 15:00 Vietnam 174 T2 - T4 - T6 - CN DAD-HAN
14:05 15:25 Vietnam 174 - - - - - T7 - DAD-HAN
14:35 15:50 VietJet Air 4129 - T3 - T5 - - - DAD-HAN
14:35 15:50 VietJet Air 510 - T3 - T5 - - - DAD-HAN
14:45 16:05 Vietnam 176 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
16:00 17:20 Jetstar 568 T2 - T4 - T6 - CN DAD-HAN
17:30 18:50 Vietnam 180 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
17:55 19:10 VietJet Air 4379 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
17:55 19:10 VietJet Air 520 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
18:10 19:25 VietJet Air 4021 - T3 - T5 - - - DAD-HAN
18:10 19:25 VietJet Air 504 - T3 - T5 - - - DAD-HAN
18:10 19:30 Vietnam 182 - - T4 - - - - DAD-HAN
18:40 20:00 Vietnam 184 T2 T3 T4 - T6 T7 CN DAD-HAN
18:45 20:05 Jetstar 568 - T3 - T5 - T7 - DAD-HAN
19:00 20:20 Vietnam 186 - T3 - - T6 T7 - DAD-HAN
19:20 20:40 Jetstar 566 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
20:20 21:35 VietJet Air 4134 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
20:20 21:35 VietJet Air 518 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
20:45 22:05 Vietnam 190 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DAD-HAN
22:30 23:50 Vietnam 192 - - - - - - CN DAD-HAN
23:15 00:30 VietJet Air 4391 - T3 T4 T5 - T7 CN DAD-HAN
23:15 00:30 VietJet Air 538 - T3 T4 T5 - T7 CN DAD-HAN
23:45 01:00 VietJet Air 4391 T2 - - - T6 - - DAD-HAN
23:45 01:00 VietJet Air 538 T2 - - - T6 - - DAD-HAN

Vé máy bay từ Nha Trang (CXR) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 9 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 50p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
06:20 08:10 Vietnam 1556 - T3 - - - - CN CXR-HAN
09:20 11:10 Vietnam 1556 - - T4 T5 T6 T7 - CXR-HAN
10:25 12:15 VietJet Air 4145 T2 T3 T4 T5 - T7 CN CXR-HAN
10:25 12:15 VietJet Air 476 T2 T3 T4 T5 - T7 CN CXR-HAN
13:05 14:55 Jetstar 502 T2 - T4 - T6 - CN CXR-HAN
13:20 15:10 Vietnam 1558 T2 - - - - - CN CXR-HAN
13:40 15:30 Vietnam 1558 - T3 - - - - - CXR-HAN
14:35 16:25 VietJet Air 4147 T2 T3 T4 - T6 T7 - CXR-HAN
14:35 16:25 VietJet Air 478 T2 T3 T4 - T6 T7 - CXR-HAN
14:35 16:25 Vietnam 1560 T2 T3 T4 T5 T6 - - CXR-HAN
14:55 16:45 VietJet Air 4334 - - - - - - CN CXR-HAN
14:55 16:45 VietJet Air 472 - - - - - - CN CXR-HAN
14:55 16:45 Vietnam 1560 - - - - - - CN CXR-HAN
15:15 17:05 VietJet Air 4477 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN CXR-HAN
15:15 17:05 VietJet Air 782 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN CXR-HAN
15:35 17:25 Vietnam 1560 - - - - - T7 - CXR-HAN
19:30 21:20 VietJet Air 4479 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN CXR-HAN
19:30 21:20 VietJet Air 784 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN CXR-HAN
19:55 21:45 Vietnam 1562 - - - - T6 - CN CXR-HAN
20:15 22:05 Vietnam 1566 T2 T3 - T5 - - CN CXR-HAN
21:00 22:50 Vietnam 1566 - - T4 - - T7 - CXR-HAN

 

Vé máy bay từ Phú Quốc (PQC) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 4 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 2g 5p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
09:50 11:55 Vietnam 1232 T2 - - T5 T6 T7 CN PQC-HAN
09:50 12:00 VietJet Air 4125 T2 - T4 - T6 - CN PQC-HAN
09:50 12:00 VietJet Air 452 T2 - T4 - T6 - CN PQC-HAN
14:20 16:30 VietJet Air 4143 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN PQC-HAN
14:20 16:30 VietJet Air 456 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN PQC-HAN
14:30 16:35 Vietnam 1238 T2 - T4 T5 - - - PQC-HAN
14:50 16:55 Vietnam 1238 - - - - - T7 CN PQC-HAN
15:10 17:15 Vietnam 1238 - - - - T6 - - PQC-HAN
16:45 18:50 Vietnam 1238 - T3 - - - - - PQC-HAN
17:00 19:05 Jetstar 206 - T3 - T5 - T7 CN PQC-HAN

Vé máy bay từ Vinh (VII) đến Hà Nội (HAN)

2 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 55p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
14:25 15:25 Vietnam 8312 T2 - T4 T5 - - CN VII-HAN
14:45 15:45 Vietnam 8312 - - - - T6 - - VII-HAN
15:40 16:40 Vietnam 8312 - T3 - - - T7 - VII-HAN
19:10 20:00 Vietnam 1714 T2 - T4 T5 T6 - - VII-HAN
19:50 20:40 Vietnam 1714 - T3 - - - T7 - VII-HAN
20:10 21:00 Vietnam 1714 - - - - - - CN VII-HAN

Vé máy bay từ Buôn Ma Thuột (BMV) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 3 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 40p
 

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
09:00 10:40 Vietnam 1600 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN BMV-HAN
10:20 12:00 VietJet Air 4338 T2 - - - T6 - - BMV-HAN
10:20 12:00 VietJet Air 496 T2 - - - T6 - - BMV-HAN
14:20 16:00 VietJet Air 4446 - T3 T4 T5 - T7 CN BMV-HAN
14:20 16:00 VietJet Air 498 - T3 T4 T5 - T7 CN BMV-HAN
14:50 16:30 VietJet Air 4446 T2 - - - T6 - - BMV-HAN
14:50 16:30 VietJet Air 498 T2 - - - T6 - - BMV-HAN

Vé máy bay từ Quy Nhơn (UIH) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 3 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 35p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
09:40 11:10 Vietnam 1620 - - - - - T7 - UIH-HAN
10:00 11:30 Vietnam 1620 T2 T3 T4 T5 T6 - CN UIH-HAN
13:30 15:10 VietJet Air 4492 T2 - T4 - T6 - - UIH-HAN
13:30 15:10 VietJet Air 434 T2 - T4 - T6 - - UIH-HAN
15:35 17:10 Jetstar 216 T2 - T4 - T6 T7 CN UIH-HAN
18:00 19:40 VietJet Air 4374 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN UIH-HAN
18:00 19:40 VietJet Air 432 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN UIH-HAN

Vé máy bay từ Chu Lai (VCL) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 2 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 25p
 

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
10:00 11:25 VietJet Air 4497 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN VCL-HAN
10:00 11:25 VietJet Air 416 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN VCL-HAN
15:15 16:40 Vietnam 1640 - T3 - T5 - - - VCL-HAN
15:40 17:05 Vietnam 1640 T2 - - - - T7 - VCL-HAN

Vé máy bay từ Tuy Hòa (TBB) đến Hà Nội (HAN)
Hơn 1 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 40p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
08:50 10:40 Jetstar 218 T2 - T4 - T6 - - TBB-HAN
13:30 15:10 VietJet Air 4117 - T3 - T5 - T7 CN TBB-HAN
13:30 15:10 VietJet Air 442 - T3 - T5 - T7 CN TBB-HAN

 

Vé máy bay từ Đà Lạt (DLI) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 6 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 50p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
08:40 10:30 Jetstar 214 - - T4 - T6 - CN DLI-HAN
12:25 14:15 VietJet Air 4448 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DLI-HAN
12:25 14:15 VietJet Air 402 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DLI-HAN
15:00 16:45 Vietnam 1576 T2 T3 T4 T5 T6 - CN DLI-HAN
16:25 18:10 Vietnam 1576 - - - - - T7 - DLI-HAN
17:55 19:45 Jetstar 212 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN DLI-HAN
18:45 20:35 VietJet Air 4473 - T3 - T5 - T7 CN DLI-HAN
18:45 20:35 VietJet Air 408 - T3 - T5 - T7 CN DLI-HAN
19:00 20:50 VietJet Air 4450 - T3 T4 T5 - T7 CN DLI-HAN
19:00 20:50 VietJet Air 406 - T3 T4 T5 - T7 CN DLI-HAN
19:30 21:20 VietJet Air 4450 T2 - - - T6 - - DLI-HAN
19:30 21:20 VietJet Air 406 T2 - - - T6 - - DLI-HAN

Sân bay Hà Nội

Sân bay quốc tế Nội Bài là cảng hàng không quốc tế ở phục vụ chính cho Thủ đô Hà Nội, thay thế địa vị cho sân bay Gia Lâm cũ
Địa chỉ: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

 • Mã: HAN
 • Độ cao: 12 m
 • Điện thoại: 04 3886 5047
 • Kinh tuyến: 105° 48' 35'' E
 • Vĩ tuyến: 21° 13' 7'' N
 • Mã IATA: HAN
 • Mã ICAO: VVNB 

Các điểm đến từ sân bay Hà Nội

 • Việt Nam
 • Buôn Ma Thuột (BMV)
 • Chu Lai (VCL)
 • Cần Thơ (VCA)
 • Huế (HUI)
 • Nha Trang (NHA)
 • Phú Quốc (PQC)
 • Pleiku (PXU)
 • Quy Nhơn (UIH)
 • Tp Hồ Chí Minh (SGN)
 • Tuy Hòa (TBB)
 • Vinh (VII)
 • Điện Biên (DIN)
 • Đà Lạt (DLI)
 • Đà Nẵng (DAD)
 • Đồng Hới (VDH)
 • Úc
 • Melbourne (MEL)
 • Sydney (SYD)
 • Châu Âu
 • Amsterdam (AMS)
 • Frankfurt (FRA)
 • London (LON)
 • Moscow (MOW)
 • Paris (PAR)
 • Prague (PRG)
 • Rome (ROM)
 • Đông Dương
 • Luang Prabang (LPQ)
 • Phnom Penh (PNH)
 • Siem Riep (REP)
 • Vientiane (VTE)
 • Đông Bắc Á
 • Beijing (BJS)
 • Busan (PUS)
 • Chengdu (CTU)
 • Fukuoka (FUK)
 • Guangzhou (CAN)
 • Hong Kong (HKG)
 • Kaohsiung (KHH)
 • Nagoya (NGO)
 • Osaka (OSA)
 • Seoul (SEL)
 • Shanghai (SHA)
 • Taipei (TPE)
 • Tokyo Haneda (HND)
 • Tokyo Narita (NRT)
 • Đông Nam Á
 • Bangkok (BKK)
 • Jakarta (JKT)
 • Kuala Lumpur (KUL)
 • Singapore (SIN)
 • Yangon (RGN)
 • Mỹ
 • Atlanta Hartsfield (ATL)
 • Austin (AUS)
 • Boston, Logan (BOS)
 • Chicago IL (CHI)
 • Dallas Fort Worth (DFW)
 • Denver (DEN)
 • Honolulu (HNL)
 • Los Angeles (LAX)
 • Miami (MIA)
 • Minneapolis/St.Paul (MSP)
 • New York (JFK)
 • Philadelphia (PHL)
 • Portland (PDX)
 • San Francisco (SFO)
 • Seattle, Tacoma (SEA)
 • St Louis, Lambert (STL)
 • Washington (WAS)

Hãng hàng không có chuyến bay từ Hà Nội

Các Sân bay gần Hà Nội.

 • Hải Phòng  (104km)
 • Thanh Hoá Thọ Xuân (150km)
 • Houeisay  (228km)
 • Thành phố Vinh   (280km)
 • Nam Ninh   (288km)

Liên hệ Đặt vé máy bay đi Hà Nội
Quản lý đặt hàng

DMCA.com Protection Status


Hotline đặt vé máy bay

Đăng ký Email nhận khuyến mại

Đại lý bán vé máy bay VNTC
Điện Thoại: 0911.400.856 - 098.103.6448
© Copyright Trave.vn thiết kế và viết bởi Văn Lâm

Địa Chỉ: Số 46/11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh