vé khuyến mãi vietjet air

Tư vấn Đặt vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Hotline tư vấn đặt vé rẻ : 0984795589 - 0966877276
Thời gian làm việc: Phòng vé máy bay làm việc từ 08:00 đến 22:00

Vé máy bay Hà Nội đi Hồ Chí Minh. Đặt mua Vé máy bay Hà Nội đi Hồ Chí Minh tại Trave.vn quý khách luôn được giá rẻ nhất đi Hồ Chí Minh Việt Nam.


Vé máy bay từ Hà Nội (HAN) đến Hồ Chí Minh (SGN)

Hơn 81 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 2g 5p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
05:45 07:50 VietJet Air 125 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
05:45 07:55 Vietnam 209 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
05:45 07:55 Vietnam 223 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
06:00 08:05 Jetstar 781 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
06:00 08:05 VietJet Air 4256 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
06:00 08:05 VietJet Air 121 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
06:15 08:25 Vietnam 213 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
06:15 08:25 Vietnam 225 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
06:25 08:30 VietJet Air 4102 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
06:25 08:30 VietJet Air 125 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
06:30 08:35 VietJet Air 4104 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
06:40 08:45 VietJet Air 127 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
06:45 08:50 Jetstar 783 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
06:45 08:55 Vietnam 7237 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
07:00 09:05 VietJet Air 4257 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
07:00 09:10 Vietnam 217 T2 T3 T4 - - - - HAN-SGN
07:00 09:10 Vietnam 227 - - - T5 - T7 - HAN-SGN
07:00 09:10 Vietnam 7231 - - - - T6 - - HAN-SGN
07:20 09:25 VietJet Air 4269 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
07:20 09:25 VietJet Air 161 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
07:30 09:40 Vietnam 219 T2 T3 T4 - - - - HAN-SGN
07:35 09:40 VietJet Air 123 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
07:45 09:55 Vietnam 7231 - - - T5 - - - HAN-SGN
08:00 10:10 Vietnam 223 T2 T3 - - - - CN HAN-SGN
08:10 10:15 VietJet Air 4215 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
08:30 10:40 Vietnam 233 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
08:40 10:45 Jetstar 791 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
08:40 10:45 VietJet Air 4214 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
08:40 10:45 VietJet Air 131 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
08:50 11:00 Vietnam 223 - - T4 - - - - HAN-SGN
09:10 11:15 VietJet Air 4104 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
09:10 11:15 VietJet Air 127 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
09:10 11:15 VietJet Air 133 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
09:15 11:25 Vietnam 227 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
09:15 11:25 Vietnam 7271 - - - - - T7 - HAN-SGN
09:30 11:40 Vietnam 237 - - - T5 T6 - - HAN-SGN
09:30 11:40 Vietnam 7231 - - - - - T7 - HAN-SGN
09:40 11:45 VietJet Air 4215 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
09:40 11:45 VietJet Air 4369 - - T4 - - - - HAN-SGN
09:40 11:45 VietJet Air 137 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
09:50 11:55 VietJet Air 4259 T2 - T4 - - - - HAN-SGN
10:00 12:05 VietJet Air 4211 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
10:15 12:20 VietJet Air 149 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
10:30 12:40 Vietnam 229 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
10:40 12:45 VietJet Air 4105 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
10:45 12:50 VietJet Air 129 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
11:00 13:05 Jetstar 785 - - - T5 - T7 - HAN-SGN
11:45 13:55 Vietnam 235 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
11:50 13:55 VietJet Air 4286 - - - - T6 T7 - HAN-SGN
11:55 14:05 Vietnam 7271 - - - - T6 - - HAN-SGN
12:00 14:10 Vietnam 233 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
12:20 14:25 VietJet Air 4422 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
12:20 14:25 VietJet Air 141 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
12:30 14:35 Jetstar 793 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
12:40 14:45 VietJet Air 4257 - - - T5 - - - HAN-SGN
12:40 14:45 VietJet Air 123 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
13:00 15:05 VietJet Air 4236 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
13:00 15:05 VietJet Air 139 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
13:00 15:10 Vietnam 239 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
13:15 15:25 Vietnam 237 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
13:25 15:30 Jetstar 799 - T3 - - - - - HAN-SGN
13:40 15:45 VietJet Air 143 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
13:45 15:55 Vietnam 249 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
13:55 16:00 Jetstar 801 - - - T5 - - - HAN-SGN
14:00 16:10 Vietnam 253 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
14:10 16:15 Jetstar 795 - - - T5 - - - HAN-SGN
14:30 16:30 Vietnam 239 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
14:30 16:35 VietJet Air 133 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
14:30 16:40 Vietnam 247 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
14:35 16:40 VietJet Air 4415 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
14:40 16:45 VietJet Air 4369 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
14:45 16:55 Vietnam 243 T2 T3 T4 - - - - HAN-SGN
14:55 17:00 Jetstar 795 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
14:55 17:05 Vietnam 7251 - - - - T6 - - HAN-SGN
15:00 17:05 VietJet Air 4105 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
15:00 17:05 VietJet Air 4263 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
15:00 17:05 VietJet Air 129 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
15:00 17:10 Vietnam 265 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
15:00 17:15 Vietnam 247 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
15:15 17:20 Jetstar 793 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
15:30 17:35 Jetstar 785 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
15:45 17:55 Vietnam 259 - - - - T6 T7 - HAN-SGN
15:45 18:00 Vietnam 249 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
15:50 17:55 Jetstar 787 T2 T3 - - - - CN HAN-SGN
16:00 18:05 VietJet Air 4239 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
16:00 18:15 Vietnam 253 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
16:10 18:20 Vietnam 7239 - - - T5 - - - HAN-SGN
16:15 18:25 Vietnam 257 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
16:20 18:25 VietJet Air 4423 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
16:20 18:25 VietJet Air 145 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
16:30 18:45 Vietnam 257 T2 T3 T4 - - - - HAN-SGN
16:35 18:40 Jetstar 801 - - - - - T7 - HAN-SGN
16:35 18:45 Vietnam 7251 - - - - - T7 - HAN-SGN
16:40 18:45 VietJet Air 4273 - - T4 - - - - HAN-SGN
16:40 18:45 VietJet Air 147 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
16:50 19:05 Vietnam 257 - - - - - - CN HAN-SGN
16:55 19:00 VietJet Air 4261 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
16:55 19:00 VietJet Air 153 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
17:00 19:15 Vietnam 259 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
17:10 19:15 VietJet Air 4229 - - - - T6 T7 - HAN-SGN
17:15 19:25 Vietnam 7285 - - - - T6 - - HAN-SGN
17:20 19:30 Vietnam 7265 T2 - - - - - - HAN-SGN
17:25 19:30 VietJet Air 4233 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
17:25 19:30 VietJet Air 4286 - T3 - - - - - HAN-SGN
17:25 19:30 VietJet Air 135 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
17:30 19:35 Jetstar 797 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
17:30 19:35 Jetstar 805 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
17:35 19:40 VietJet Air 4265 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
17:35 19:40 VietJet Air 157 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
17:40 19:45 VietJet Air 173 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
17:45 19:50 Jetstar 799 T2 - T4 - - - CN HAN-SGN
17:45 19:50 VietJet Air 4107 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
17:50 19:55 VietJet Air 4279 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
17:50 19:55 VietJet Air 171 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
18:00 20:05 VietJet Air 4239 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
18:00 20:05 VietJet Air 147 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
18:00 20:10 Vietnam 255 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
18:00 20:15 Vietnam 263 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
18:20 20:25 Jetstar 801 - - T4 - - - CN HAN-SGN
18:20 20:30 Vietnam 243 - - - - - - CN HAN-SGN
18:30 20:40 Vietnam 267 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
18:40 20:45 VietJet Air 4277 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
18:40 20:45 VietJet Air 169 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
18:55 21:00 VietJet Air 4273 - - - - T6 T7 - HAN-SGN
18:55 21:00 VietJet Air 165 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
19:00 21:10 Vietnam 261 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
19:00 21:10 Vietnam 7243 - - - - - T7 - HAN-SGN
19:15 21:20 Jetstar 807 - - - - - T7 - HAN-SGN
19:15 21:20 VietJet Air 4423 - T3 T4 - - - - HAN-SGN
19:15 21:25 Vietnam 269 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
19:25 21:30 VietJet Air 151 - - - - T6 - - HAN-SGN
19:30 21:40 Vietnam 251 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
19:30 21:40 Vietnam 273 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
19:30 21:40 Vietnam 7251 - - - T5 - - - HAN-SGN
19:30 21:40 Vietnam 7273 - - - - T6 - - HAN-SGN
19:45 21:50 Jetstar 803 - T3 - - - - CN HAN-SGN
19:45 21:55 Vietnam 267 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
19:45 21:55 Vietnam 277 - - T4 - - - CN HAN-SGN
19:50 21:55 VietJet Air 173 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
19:55 22:00 VietJet Air 4275 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
19:55 22:00 VietJet Air 167 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
20:00 22:05 VietJet Air 4107 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
20:00 22:05 VietJet Air 4259 - T3 - - - - - HAN-SGN
20:00 22:10 Vietnam 279 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
20:00 22:10 Vietnam 7241 - - - T5 T6 - - HAN-SGN
20:05 22:10 Jetstar 801 - - - - T6 - - HAN-SGN
20:10 22:15 Jetstar 789 - - T4 - - - - HAN-SGN
20:15 22:20 Jetstar 807 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
20:15 22:20 VietJet Air 149 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
20:15 22:25 Vietnam 271 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
20:20 22:30 Vietnam 7241 - - - - - T7 - HAN-SGN
20:30 22:35 VietJet Air 4267 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
20:30 22:35 VietJet Air 159 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
20:30 22:40 Vietnam 283 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
20:35 22:45 Vietnam 7261 - - - T5 - T7 - HAN-SGN
20:40 22:45 VietJet Air 4269 - T3 - - - - - HAN-SGN
20:45 22:50 VietJet Air 163 - - - - T6 - - HAN-SGN
20:45 22:55 Vietnam 273 - - - T5 - T7 - HAN-SGN
21:00 23:10 Vietnam 287 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
21:00 23:10 Vietnam 7261 T2 T3 - - - - - HAN-SGN
21:05 23:15 Vietnam 275 - - - T5 - - - HAN-SGN
21:10 23:15 VietJet Air 4285 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
21:10 23:15 VietJet Air 179 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
21:15 23:20 Jetstar 797 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
21:15 23:20 VietJet Air 4267 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
21:15 23:25 Vietnam 273 - - - - T6 - - HAN-SGN
21:30 23:35 Jetstar 801 T2 - - - - - - HAN-SGN
21:35 23:40 VietJet Air 143 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
21:40 23:45 VietJet Air 4271 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
21:45 23:55 Vietnam 289 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN
21:50 00:01 Vietnam 275 - - - - - T7 - HAN-SGN
21:55 00:00 Jetstar 805 - - - - T6 - - HAN-SGN
22:05 00:10 VietJet Air 4415 - - - T5 T6 T7 - HAN-SGN
22:10 00:15 Jetstar 799 - - - T5 T6 - - HAN-SGN
22:20 00:25 Jetstar 805 - - - - - T7 - HAN-SGN
22:45 00:50 VietJet Air 4283 - - T4 T5 T6 T7 - HAN-SGN
22:45 00:50 VietJet Air 177 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN HAN-SGN
22:55 01:00 VietJet Air 163 T2 T3 T4 - - - CN HAN-SGN

Hãng hàng không có chuyến bay Hà Nội đi Hồ Chí Minh


 • Vietnam Airlines
 • VietJet Air
 • Jetstar

Mức giá vé máy bay rẻ Hà Nội đi Hồ Chí Minh


 • 1,326,000 VND
 • 1,447,000 VND
 • 1,568,000 VND
 • 1,579,000 VND 

Lịch bay Hà Nội đi Hồ Chí Minh


 • 06:00 -- 08:00
 • 06:10 -- 08:15
 • 07:00 -- 09:05
 • 07:10 -- 09:10
 • 08:15 -- 10:15
 • 08:30 -- 10:30
 • 08:35 -- 10:40
 • 08:50 -- 10:55
 • 09:30 -- 11:30
 • 09:45 -- 11:50
 • 10:00 -- 12:00
 • 10:05 -- 12:10
 • 10:35 -- 12:40
 • 11:20 -- 13:20
 • 11:25 -- 13:30
 • 12:20 -- 14:20
 • 13:20 -- 15:20
 • 13:25 -- 15:25
 • 14:10 -- 16:15
 • 14:15 -- 16:15
 • 14:30 -- 16:30
 • 15:30 -- 17:30
 • 15:55 -- 18:00
 • 16:10 -- 18:10
 • 16:10 -- 18:15
 • 16:40 -- 18:40
 • 17:00 -- 19:05
 • 17:30 -- 19:30
 • 18:00 -- 20:05
 • 18:25 -- 20:30
 • 18:30 -- 20:30
 • 18:40 -- 20:40
 • 18:55 -- 21:00
 • 19:00 -- 21:00
 • 19:10 -- 21:10
 • 19:20 -- 21:25
 • 19:45 -- 21:50
 • 20:05 -- 22:05
 • 20:15 -- 22:20
 • 20:30 -- 22:30
 • 21:05 -- 23:10
 • 21:05 -- 23:10
 • 21:30 -- 23:30
 • 21:50 -- 23:55
 • 21:55 -- 23:55 

Quý khách chú ý đây là mức giá vé máy bay rẻ nhất của các hãng tại một thời điểm nhất định. Giá vé máy bay sẽ có sự thay đổi quý khách vui lòng kiểm tra giá vé ở form tìm kiếm vé máy bay hoặc gọi cho nhân viên tư vấn bán vé máy bay của chúng tôi.

Liên hệ Đặt vé máy bay đi Hồ Chí Minh
Quản lý đặt hàng

DMCA.com Protection Status


Đăng ký Email nhận khuyến mại

Đại lý bán vé máy bay VNTC
Điện Thoại: 0984795589 - 0966877276
© Copyright Trave.vn thiết kế và viết bởi Văn Lâm

Địa Chỉ: Số 46/11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh