vé khuyến mãi vietjet air

Tư vấn Đặt vé máy bay đi Hà Nội

Hotline tư vấn đặt vé rẻ : 0984795589 - 0966877276
Thời gian làm việc: Phòng vé máy bay làm việc từ 08:00 đến 22:00

Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Đặt mua Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội tại Trave.vn quý khách luôn được giá rẻ nhất đi Hà Nội Việt Nam.


Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)

Hơn 80 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 2g 5p

Giờ đi   Giờ đến Chuyến bay Lịch bay trong tuần Chặng Bay
05:45 07:50 Vietnam 208 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 Jetstar 790 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 Hahn Air Systems 4255 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 VietJet Air 120 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:15 08:20 Vietnam 212 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:30 08:35 Jetstar 780 T2 - - - - - CN SGN-HAN
06:30 08:35 VietJet Air 122 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:30 08:35 VietJet Air 140 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:40 08:45 Jetstar 782 - T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:00 09:05 Vietnam 216 T2 T3 T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
07:15 09:20 Hahn Air Systems 4103 - - T4 - - - - SGN-HAN
07:15 09:20 Hahn Air Systems 4365 - - T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
07:20 09:25 Hahn Air Systems 4231 T2 T3 T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
07:30 09:35 Vietnam 218 T2 T3 T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
07:55 10:00 Hahn Air Systems 4368 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:55 10:00 Vietnam 218 - - - - - - CN SGN-HAN
08:40 10:45 Hahn Air Systems 4414 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:45 10:50 Vietnam 224 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:55 11:00 Hahn Air Systems 4420 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
09:00 11:05 Vietnam 222 T2 T3 T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
09:30 11:35 Vietnam 226 T2 T3 T4 - T6 T7 CN SGN-HAN
09:45 11:50 Jetstar 792 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:00 12:05 Vietnam 228 T2 - T4 - T6 T7 CN SGN-HAN
10:15 12:20 Hahn Air Systems 4421 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:15 12:20 VietJet Air 128 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:15 12:20 VietJet Air 130 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:45 12:50 Jetstar 798 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:00 13:05 VietJet Air 136 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:00 13:05 Vietnam 278 T2 T3 T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
11:10 13:15 Hahn Air Systems 4235 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:20 13:25 Vietnam 232 - T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
11:50 13:55 VietJet Air 138 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:10 14:15 Jetstar 794 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:30 14:35 Vietnam 236 T2 - T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
12:35 14:40 Vietnam 5031 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:45 14:50 Jetstar 784 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:00 15:05 Vietnam 238 T2 T3 T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
13:10 15:15 Hahn Air Systems 4234 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:40 15:45 Hahn Air Systems 4103 - T3 - T5 - - - SGN-HAN
13:45 15:50 Vietnam 236 - - - - - - CN SGN-HAN
14:00 16:05 Hahn Air Systems 4237 - - - - - T7 - SGN-HAN
14:00 16:05 Vietnam 242 T2 T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
14:20 16:25 Vietnam 238 - - - - - - CN SGN-HAN
14:30 16:35 Hahn Air Systems 4101 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:45 16:50 Jetstar 796 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:45 16:50 Hahn Air Systems 4262 - T3 - T5 - T7 - SGN-HAN
14:45 16:50 Vietnam 242 - - - - - - CN SGN-HAN
14:50 16:55 Vietnam 246 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:55 17:00 Hahn Air Systems 4260 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:55 17:00 VietJet Air 152 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:55 17:00 VietJet Air 194 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:00 17:05 VietJet Air 124 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:15 17:20 Vietnam 248 - T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:45 17:50 Vietnam 252 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:00 18:05 VietJet Air 154 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:00 18:05 Vietnam 256 T2 T3 T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
16:00 18:05 Vietnam 7260 - - - T5 - - - SGN-HAN
16:30 18:40 Vietnam 258 T2 - T4 - - T7 CN SGN-HAN
16:35 18:40 Hahn Air Systems 4237 - T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
17:10 19:20 Vietnam 262 T2 T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
17:30 19:35 Jetstar 802 - - T4 - - - - SGN-HAN
17:30 19:35 Vietnam 258 - - - - T6 - - SGN-HAN
17:30 19:40 Vietnam 262 - - - - - T7 CN SGN-HAN
18:00 20:05 Hahn Air Systems 4274 - T3 - - T6 - - SGN-HAN
18:00 20:05 Hahn Air Systems 4424 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:00 20:05 Vietnam 7260 T2 T3 - - - - - SGN-HAN
18:15 20:25 Vietnam 266 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:25 20:30 Hahn Air Systems 4280 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:30 20:35 VietJet Air 174 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:30 20:35 VietJet Air 180 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:30 20:40 Vietnam 268 - T3 T4 T5 T6 - CN SGN-HAN
18:45 20:50 Jetstar 800 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:55 21:00 VietJet Air 176 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:55 21:05 Vietnam 268 T2 - - - - - - SGN-HAN
19:00 21:05 Hahn Air Systems 4276 T2 T3 T4 T5 T6 - - SGN-HAN
19:00 21:05 VietJet Air 168 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:00 21:10 Vietnam 272 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:10 21:15 Hahn Air Systems 4282 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:20 21:25 Hahn Air Systems 4210 - - T4 - T6 - - SGN-HAN
19:20 21:25 Hahn Air Systems 4276 - - - - - T7 CN SGN-HAN
20:00 22:05 VietJet Air 162 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:05 22:10 VietJet Air 164 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:05 22:15 Vietnam 276 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:15 22:20 Vietnam 278 - - - - - - CN SGN-HAN
20:15 22:20 Vietnam 7266 T2 - T4 T5 - - - SGN-HAN
20:20 22:25 Hahn Air Systems 4272 - - T4 T5 T6 T7 - SGN-HAN
20:25 22:30 Hahn Air Systems 4270 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:40 22:45 VietJet Air 146 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:45 22:50 Vietnam 282 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:00 23:05 Jetstar 788 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:10 23:15 VietJet Air 158 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:10 23:15 VietJet Air 188 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:15 23:20 Hahn Air Systems 4292 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:15 23:20 Vietnam 286 - - T4 T5 - - CN SGN-HAN
21:30 23:35 Hahn Air Systems 4266 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:35 23:40 VietJet Air 172 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:40 23:45 Vietnam 288 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:50 23:55 Hahn Air Systems 4108 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:15 00:20 Jetstar 786 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:15 00:20 Hahn Air Systems 4288 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:25 00:30 Hahn Air Systems 4278 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:35 00:40 VietJet Air 170 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:40 00:45 VietJet Air 184 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:45 00:50 Hahn Air Systems 4113 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:55 01:00 Jetstar 806 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:55 01:00 VietJet Air 192 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN

 
 

Hãng hàng không có chuyến bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội


Mức giá vé máy bay rẻ Hồ Chí Minh đi Hà Nội


  • 1,183,000 VND
  • 1,326,000 VND
  • 1,436,000 VND
  • 1,447,000 VND
  • 1,568,000 VND
  • 1,733,000 VND
  • 1,865,000 VND
  • 2,168,000 VND 

Lịch bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội

 

VN 220

05:30 -- 07:30

VN 224

06:30 -- 08:30

VN 232

07:10 -- 09:10

VN 226

08:30 -- 10:30

VN 234

09:20 -- 11:20

VN 236

10:20 -- 12:20

VN 240

11:30 -- 13:30

VN 244

12:30 -- 14:30

VN 238

13:00 -- 15:00

VN 248

13:25 -- 15:25

VN 254

14:40 -- 16:40

VN 250

15:30 -- 17:30

VN 264

17:30 -- 19:30

VN 276

18:00 -- 20:00

VN 266

18:30 -- 20:30

VN 268

19:20 -- 21:20

VN 270

20:20 -- 22:20

VN 278

21:10 -- 23:10

BL 790

06:15 -- 08:20

BL 806

18:30 -- 20:35

BL 808

19:15 -- 21:20

BL 800

11:45 -- 13:50

BL 792

07:30 -- 09:35

BL 802

13:20 -- 15:25

BL 590564

05:25 -- 17:30

VJ 8676

20:30 -- 22:35

VJ 8680

21:10 -- 23:15

VJ 8664

09:00 -- 11:05

VJ 8666

11:10 -- 13:15

VJ 8674

19:40 -- 21:45

VJ 8678

21:35 -- 23:40

VJ 8660

06:00 -- 08:05

VJ 8662

07:30 -- 09:35

VJ 8682

09:35 -- 11:40

VJ 8668

12:40 -- 14:45

VJ 8670

14:50 -- 16:55

VJ 8672

17:55 -- 20:00

 

Quý khách chú ý đây là mức giá vé máy bay rẻ nhất của các hãng tại một thời điểm nhất định. Giá vé máy bay sẽ có sự thay đổi quý khách vui lòng kiểm tra giá vé ở form tìm kiếm vé máy bay hoặc gọi cho nhân viên tư vấn bán vé máy bay của chúng tôi.

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo một số hành trình khác đi từ Hồ Chí Minh

Liên hệ Đặt vé máy bay đi Hà Nội
Quản lý đặt hàng

DMCA.com Protection Status


Đăng ký Email nhận khuyến mại

Đại lý bán vé máy bay VNTC
Điện Thoại: 0984795589 - 0966877276
© Copyright Trave.vn thiết kế và viết bởi Văn Lâm

Địa Chỉ: Số 46/11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh